Ośrodek Informacji Patentowej i Normalizacyjnej
oraz Punkt Informacji Normalizacyjnej Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Godziny otwarcia

Informacje o nas

Ośrodek Informacji Patentowej i Normalizacyjnej

Ośrodek Informacji Patentowej i Normalizacyjnej oraz Punkt Informacji Normalizacyjnej

Adres:
ul. Ku Słońcu 140
pokój nr 1
tel./fax.: 091 449 41 93


W oparciu o posiadane normy oraz bazy udziela:

>> ogólnych informacji związanych ze zbiorami norm i wydawnictw normalizacyjnych, cen norm polskich, zbiorów dokumentów patentowych polskich i zagranicznych

>> informacji specjalistycznych dotyczących powiązań norm krajowych z normami międzynarodowymi i europejskimi, informacji o wprowadzeniach norm międzynarodowych i europejskich do norm krajowych, wykazów norm na zamówiony temat, aktualizacji norm >> prowadzimy też  wyszukiwania  w polskich i zagranicznych bazach danych patentowych.

 

Zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 12 września 2002r. o normalizacji (Dz.U. Nr 169, poz.1386), Polskie Normy są chronione prawem autorskim jak utwory literackie i autorskie prawa majątkowe są własnością Krajowej Jednostki Normalizacyjnej (Polskiego Komitetu Normalizacyjnego PKN).
Publikowanie i rozpowszechnianie Polskich Norm w dowolnej formie (papierowej lub elektronicznej) wymaga uzyskania zgody PKN. Naruszenie praw PKN jest nielegalne i podlega sankcji karnej.
Zgodnie z art.116  §1 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr.24, poz.83) „Kto bez uprawnienia albo wbrew jego warunkom rozpowszechnia cudzy utwór w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, artystyczne wykonanie, fonogram, wideogram lub nadanie, podlega grzywnie, karze ograniczenia albo pozbawienia wolności do lat 2”


Polski Komitet Normalizacyjny po przeprowadzeniu w dniach 12-13 grudnia 2011 certyfikacji wydał nam Świadectwo Stosowania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) zgodnie z normą PN-ISO/IEC 27001 : 2007.
Skutkuje to zapewnieniem dostępu do około 30 000 Polskich Norm (PN) i dokumentów normalizacyjnych PKN w formie elektronicznej (pliki w formacie pdf), z nowym znakiem wodnym.
Dostęp jest możliwy na 3 stanowiskach w OIPiN.

W dniu 08.12.2016 w wyniku audytu ponownej oceny PKN wydał nam ponownie Świadectwo Stosowania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji SZBI tym samym potwierdzając, że nasz Ośrodek Informacji Patentowej i Normalizacyjnej ustanowił, udokumentował, wdrożył, utrzymuje i doskonali System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO/IEC 27001:2014-12. Świadectwo zostało wydane na lata: 30.12.2016 - 29.12.2021.

Biblioteka Główna ZUT

ul. Ku Słońcu 140
71-073 Szczecin
tel.: (091) 449-49-90
fax.: (091) 433-65-04

Wszelkie prawa zastrzeżone Copyright © Biblioteka Główna Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 1999 - 2011
Projekt i wykonanie: aj